Elektrownie wiatrowe klasyczne (Horizontal Axis Wind Turbine)

Są to zespoły urządzeń służących do wytwarzania i magazynowania energii elektrycznej. Wszystkie nasze urządzenia występują pod marką AirGenerator .

Elektrownie wiatrowe mogą pracować samodzielnie. To znaczy jako jedyne, niezależne źródło energii elektrycznej. Dzięki stosunkowo małemu obszarowi jaki zajmują turbiny wiatrowe są jednymi z efektywniejszych źródeł pozyskiwania energii. W przypadku mniejszych instalacji tzw. małe elektrownie wiatrowe często współpracują z fotoogniwami.

Ze względu na parametry techniczne przydomowe elektrownie dzielimy na małe, podstawowe i zaawansowane.

Małe - o średnicy wirnika do 2m i mocy do 1000W, waga do 20kg.

Podstawowe - moce od 500W do 5kW sterowane mechanicznie do wiatru za pomocą ogona do 100kg wagi.

Zaawansowane - moc od 5kW, zaawansowane sterowanie elektronicznie, waga ponad 300kg.

Małe

Małe elektrownie wiatrowe mają zastosowanie w zasilaniu dedykowanych odbiorników takich jak np. znaki drogowe, liczniki pomiarowe, urządzenia alarmowe. Czasem ze względu na gabaryty stosuje się takie turbiny wiatrowe do zasilania odbiorników na jachcie lub dla celów karawaningu. Mogą one służyć do zasilania pojedynczych punktów oświetleniowych lub grup lamp LED. Nadają się do zasilania siłowników bram lub małych pomp czy wentylatorów. Spotyka się je przy zasilaniu oświetlenia, tablic, banerów reklamowych lub szyldów. W ofercie posiadamy małe elektrownie wiatrowe o mocy od 100W do 1000W.

Określenie czy dana elektrownia zalicza się do grupy małych zależy od wielkości jej łopat. Jeżeli średnica wirnika nie przekracza 2m to przyjmujemy, że są to małe elektrownie wiatrowe. Na montaż takich elektrowni nie wymaga się żadnych pozwoleń. Powszechnie traktuje się je tak samo jak lampę zewnętrzną, antenę satelitarną lub flagę.

Podstawowe

Przydomowe elektrownie wiatrowe są najczęściej wykorzystywane do zasilania odbiorników elektrycznych w domu, na działce letniskowej lub do ogrzewania wody bieżącej. Mogą zasilać odbiorniki RTV, lodówkę lub komputer. Nadają się do zasilania oświetlenia, pomp wodnych instalacji solarnych i innych odbiorników 230V.

Podstawowe elektrownie wiatrowe występują w mocach od 500W do 5000W.

  • +Elektrownie FD500-2,5
  • +Elektrownie FD1000-2,7
  • +Elektrownie FD2000-3,0
  • +Elektrownie FD3000-3,8
  • +Elektrownie FD5000-6,2
  • To czy dana elektrownia będzie wystarczająca do zasilania określonych odbiorników zależy od mocy tych odbiorników, czasu ich pracy na dobę oraz siły występującego wiatru. Najczęściej w celu uzyskania zasilania gwarantowanego stosuje się urządzenia z przetwornicą wyposażoną w przełącznik Power Switch, zwany też bypass. W przypadku braku prądu z elektrowni, takie urządzenie automatycznie przechodzi w tryb zasilania z sieci energetycznej. W przypadku przywrócenia zasilania z elektrowni wiatrowej następuje automatyczne przełączenie na zasilanie z przetwornicy.

    Zwykle montując przydomowe elektrownie wiatrowe na konstrukcji nie związanej na stałe z gruntem nie potrzeba pozwolenia na budowę. W razie konieczności wystąpienia do urzędu gminy z wnioskiem o zgłoszenie budowlane warto posłużyć się następująca formułką: "Maszt telekomunikacyjny ogólnego przeznaczenia zasilany autonomicznie energią wiatrową i/lub słoneczną".

    Decydując się na wybór dowolnego z naszych produktów zgadzasz się na warunki gwarancji opisane na podstronie