Gdzie postawić ?

Gdzie postawić? Pewną wskazówką w tej kwestii mogą być atlasy i mapy wietrzności, jednak nie oddają one całej prawdy o uwarunkowaniach danego miejsca. Warto więc potraktować je jako wskazówkę i skorzystać z doświadczeń lokalnej ludności, oraz własnych.

Gdy budujesz elektrownię wiatrową przy domu, to nie masz wielkiego wyboru, co nie oznacza jednak, że możesz sobie postawić ją gdzie ci się podoba. Maksymalne wykorzystanie potencjału własnej działki jest najważniejsza zasadą inwestycji. Przede wszystkim musisz odnaleźć miejsce, gdzie strumień wiatru ma przepływ niezaburzony (laminarny). Unikaj miejsc, w których wieje silnie, ale przez 2-3 godziny w ciągu dnia. Wykonaj pomiary, tak by znaleźć lokalizację w której wiatr będzie miał swobody i stały przepływ. Dzięki temu turbina maksymalizuje wydajność i produkuje najwięcej energii.

Wytworzona przez elektrownię moc zależy od:

- położenia geograficznego. Przyjmuje się, że w Polsce w zależności od obszaru jest ponad 250 dni wietrznych w roku.

- ukształtowania terenu i okolicznych przeszkód. Im teren jest bardziej urozmaicony lub w pobliżu znajdują się inne przeszkody dla wiatru, tym gorsza będzie wydajność wiatraka. Uwaga! Dla celów elektrowni lepszy jest równy wiatr a nie porywy. Dlatego czasem może wydawać się, że w jakimś kotle lub przesmyku mocno wieje ale pracująca tam elektrownia nie uzyska spodziewanych efektów

-wysokości masztu. Podwyższenie masztu o kilka metrów może przynieść wzrost wydajności elektrowni nawet o 30%! Dlatego największe, najekonomiczniejsze elektrownie posiadają maszty o wysokości dochodzącej do 160m. Rysunek pokazuje zalecane usytuowanie gondoli.

- pory roku. Powszechnie wiadomo, że podobnie jak z opadami, w ciągu roku, są okresy, kiedy wiatry wieją silniej i te, kiedy wieją słabiej. W niektórych obszarach geograficznych wiatry te zwane są monsunami lub passatami. W naszym położeniu jest to prąd zatokowy docierający do nas z oceanu Atlantyckiego

- pory dnia. Przedstawiony wykres pokazuje średnią prędkość wiatru w zależności od godziny.

Inwestując w odnawialne źródła energii - wiatraki, fotoogniwa lub kolektory słoneczne, tak naprawdę inwestujemy w przyszłość następnych pokoleń. .